0 Kč s DPH

Větrné turbíny lze použít všude tam, kde jsou vhodné větrné podmínky.

 

Výhodou větrných turbín je, že pracují po celý rok, v zimním období a to i  noci. Větrné turbíny jsou vhodné i k doplnění ostrovních systémů,

při větších výkonech k síťovému připojení.

Větrné turbíny dělíme na turbíny s horizontální osou otáčení (Hawt) a turbíny s vertikální osou otáčení (Vawt). 

 

Horizontální turbíny (HAWT) musí vždy směřovat proti směru větru, proto se u turbín menších rozměrů využívá směrové lopatky.

Nevýhodou turbíny je požadavak na výšší instalační věž. Pro menší výkony lze použít střechy domů, čímž snížíme pořizovací náklady.

Horizontální turbíny jsou v dnešní době nejvyužívanější především z důvodu jejich vyšší účinnosti(okolo 48 %) oproti vertikálním turbínám. 

 

Vertikální turbíny (VAWT)  mají tu výhodu, že není nutné měnit jejich směr, což je výhodou zejména tam, kde se směr větru velmi často

mění, zabírajíméně prostoru oproti horizontálním turbínám, lze je umístit blíže k sobě, nepotřebují vysoké věže. Hlavní nevýhodou je vyšší

cena (turbíny pracují v nízkých otáčkách low 60-400ot/min oproti vertikálním turbínám a hmotnost generátoru je 

několikanásobně vyšší) nežli u turbín horizontálních se srovnatelným výkonem a nižší účinnost (okolo 38 %), nicméně  v městké zástavbě,

ale i v jiných lokalitáchdokáží podat větší výkon nežli horizontální turbíny.  

Větrné turbíny málého výkonu lze snadno instalovat do větrných parků  a z malého výkonu lze.....

 

Příklad instalace větrné turbíny 1KW:

Předpokládaný výnos rychlost větru/s  :  2m/s 500kWh/rok,  3m/s 865kWh/rok, 4m/s 1382kWh/rok, 5m/s 1900kWh/rok, 6m/s 2420kWh/rok,

m/s 2679kWh/rok

 

Pro srovnání výnos  solárních panelů o výkonu 1KW = 980KW/rok

 

V lokalitě s průměrnou rychlostí větru 3,5m/s/rok bude výnos větrné turbíny přibližně rovný výkonu 1KW instalace solárních panelů.

Menší instalace je možné připojit do sítě bez nutnosti souhlasu poskytovatele síťového připojení, pokud zajistíme přetok energie a získanou

energii využijeme pro vlastní spotřebu. Větrná turbína 1KW s jmenovytým výkonem 1000W nám bude vyrábět při rychlosti větru 4m/s 

přibližně 40W, při rychlosti 6 m/s  přibližně 110 W a tuto energii snadno zužitkujeme v domácnosti, dílna, trvale napájené zdroje  a jiné......

Jmenovitého výkonu v našich podmínkách dosáhneme pár dní v roce, respektivě hodin. 

 

Pro větší výkony větrných turbín, například 5KW platí pětinásobek uvedených příkladných hodnot. 

 

Rádi vám poradíme s výběrem vhodné větrné turbíny

 

                                            images.jpg                          4kw-vawt-vertical-axis-wind-turbine-bg.jpg

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.